Miljö

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och godkända enligt kvalitetsmärkningen ISO 9001

Vad gör vi för att minska vår miljöpåverkan?

Vi har bland annat installerat ett kondensatorbatteri, bytt till en energisnålare kompressor och byggt om verktyg till att bli både material- och energisnålare.